Vier voorjaarclinics voor slechts €40  Meld je hier aan!

ROEIEN BIJ AENGWIRDEN
ROEIEN BIJ AENGWIRDEN

Welkom op misschien wel de belangrijkste webpagina van onze vereniging. Hier kan je alles vindt over roeien, wedstrijden, tourtochten, regels, boottypes, en nog veel meer. Hieronder staan de onderwerpen die aan bod komen. Deze onderwerpen zijn gelinkt, klikken dus!

Afschrijven van boten

Botentoewijzing

Toerroeien

Wedstrijdroeien

Roeiproeven

Uitleg boottypes

Botenplan vereniging 

 

Afschrijven van boten

Het afschrijven van boten gaat digitaal. Je logt in op de site en bij Reserveer een boot kies je de boot en dag en tijd uit, dan schrijf je de boot af.

Botentoewijzing

Voor verzoeken kun je terecht bij de commissaris roeien. Het reglement wordt momenteel herzien.

Dit reglement is van toepassing op de toewijzing van verenigingsboten ten behoeve van het trainen voor, en deelnemen aan wedstrijden.

Ploegen die een of meer wedstrijden willen gaan roeien kunnen een verzoek bij de coachraad neerleggen om een boot voor de wedstrijd(en) toegewezen te krijgen.

In het verzoek moet staan:

 • de namen van de roeiers en de coach;
 • de wedstrijd(en) die men wil gaan roeien en in welke categorie;
 • welke boot men bij voorkeur wil hebben en welke als tweede keus;
 • trainingsfrequentie;
 • tijd die men bij benadering denkt te gaan roeien op de wedstrijd en verwachte plaats in het wedstrijdveld;
 • resultaten die vorige jaren met dezelfde ploeg zijn behaald.

Vervolgens besluit de coachraad over het verzoek en wijst een boot toe,

Besluit met de opmerkingen:

 • De boot wordt toegewezen voor de wedstrijd: al dan niet te delen met een op die dag ook andere startende ploeg van Aengwirden.

Ook staat in het besluit:

 • of de ploeg tijdens de trainingsperiode het alleenrecht heeft over de boot;
 • dan wel de boot tijdens de trainingsperiode moet delen met een andere wedstrijdploeg;
 • dan wel de boot tijdens; de trainingsperiode moet delen met de gehele vereniging en gewoon moet inschrijven per training;
 • of de ploeg de boot gedurende enkele maanden van te voren kan inschrijven voor de trainingen, en dus voorrang heeft bij de inschrijving
 • In de loods wordt vervolgens bij het botenoverzicht een overzicht gehangen van de toegewezen boten.

Criteria voor toewijzing zijn:

 1. vaststellen of de roeivaardigheid van de ploeg voldoende is voor het aangevraagde materiaal;
 2. inschatting van de coachraad dat de ploeg aansluiting heeft bij het wedstrijdveld waarin de ploeg deelneemt;
 3. bij aanvraag van meerdere ploegen voor hetzelfde wedstrijdveld/wedstrijddag, krijgt de snelste ploeg de snelste boot toegewezen, hiertoe kan de ploegen gevraagd worden om beide een tijdrace voor de vereniging te roeien, of kijkt de coachraad naar eerdere wedstrijdresultaten van de ploegen.

Bij afwijzing van een aanvraag deelt de coachraad dit beargumenteerd mee aan de coach en/of roeiers en overlegt over eventuele alternatieven, zoals bijvoorbeeld een andere dan de aangevraagde wedstrijd, of geeft advies hoe het gewenste niveau te behalen om een volgende keer wel een toewijzing te krijgen.

Indien een ploeg het niet eens is met de beslissing van de coachraad dan kan zij in gemotiveerd beroep gaan bij het bestuur. Het bestuur hoort vervolgens de ploeg en de coachraad en neemt een definitieve beslissing.

Tijdstip van aanvraag en besluit

Aanvragen moeten uiterlijk worden gedaan op de volgende data:

 • voor wedstrijden tussen 1oktober t/m de head: opgave voor 1 oktober
 • voor wedstrijden na head t/m 1juli: opgave in 3 weken na de head

Bij latere aanvraag dan op deze data, herneemt de coachraad geen al genomen besluiten over toewijzing. Een snellere ploeg kan dan genoegen moeten nemen met een langzamere boot.

Toerroeien 

Toertochten zijn echt voor mensen die van roeien, van genieten van de natuur en van gezelligheid onderweg houden. Natuurlijk moet je hierbij ook op een bepaalde tijd weer bij de loods terug zijn maar daar heb je wel ruim de tijd voor.

Een traditionele toertocht van RV Aengwirden is de Midzomernachttocht waarbij je via de Deelen naar de Ulesprong roeit en weer terug. Alle boten zijn dan verlicht. Om deel te nemen aan toertochten moet je in ieder geval sturen 1 en scullen 1 hebben en afhankelijk van de moeilijkheidsgraad meer. 

De tochten van de vereniging en tochten die door andere verenigingen georganiseerd worden vind je terug in onze activiteitenagenda. Selecteer 'toerroeien' en het gewenste jaar. Je kan je ook voor andere verenigingsactiviteiten opgeven.

toerroeien

Wedstrijdroeien

Gedurende het jaar vinden er in het hele land wedstrijden plaats. Op veel wedstrijden met veteranenvelden zijn roeiers van Aengwirden te vinden. Dit heeft de nodige successen opgeleverd inmiddels. Er wordt gestart in skiff, twee-, vier- en achtpersoons boten. Voor meer informatie kijk op onze activiteitenagenda en selecteer 'wedstrijdroeien' en het gewenste jaar. Je kan je ook voor andere verenigingsactiviteiten opgeven.

joost-jan-bas-albert-frans 2

Roeiproeven

Wie een roeiproef wil doen kan contact opnemen met de commissaris roeien. In onderstaande documenten is de nodige informatie te vinden.

-Aengwirden instructiegids correcties p 38 september 2012 

-Eisen roeiexamens rv aengwirden september 2012

-Theorie sturen 2

-Veel voorkomende stuurcommando's

 roeiproef

Uitleg boottypes

Wherry

Een wherry (Engels: Thames skiff of sculler) is een type boot met plaats voor een of twee roeiers en een stuurman. Meestal is er ook extra plaats voor een instructeur. Sommige boten zijn voorzien van een mast en zeil. Wherry's komen voor in verschillende typen, waaronder single wherry (een roeier), double wherry (twee roeiers) en K-wherry. Het is een historisch Engels boottype. Meer op wikipedia.

C-boot

C-boot is een type roeiboot dat voornamelijk wordt gebruikt voor recreatief roeien, training en toertochten. Daarnaast zijn ze soms ook een wedstrijdnummer op de langere wedstrijden. Meer op wikipedia.

B-boot

Een B-boot is een type roeiboot. Deze soort is een tussenvorm tussen de gladde boot (A-boot) en de C-boot. Een B-boot is smaller dan een C-boot maar breder dan een gladde boot. Dit type heeft net als een C-boot een buitenkiel. Daarentegen is het roer niet aan de achtersteven bevestigd maar aan de onderkant van de boot, zoals bij een gladde boot. Meer op wikipedia.

Gladde boot (Of een A-boot)

Een gladde boot, A-boot of wedstrijdboot is het type roeiboot, dat specifiek bedoeld is voor wedstrijden. Gladde boten zijn erg smal, zodat er weinig weerstand van het water ondervonden wordt. Bijkomend effect is wel dat dit soort instabieler is dan bijvoorbeeld een C-boot, waardoor er veel training vereist is om zelfs maar overeind te blijven. Daarnaast zijn gladde boten meestal ook langer dan C-boten. Meer op wikipedia.

Het botenplan

C1x

Nr. Naam Type Max. Gewicht Riemen Roei- vaardig-heid Stuur- vaardig- heid Type Bijzonderheden
1 Caramba C1x alle Caramba S2 ST2 - -

 

Skiff

Nr. Naam Type Max. Gewicht Riemen Roei- vaardig-heid Stuur- vaardig- heid Type Bijzonderheden
2 Schrijvertje 1x 55 macons oosterhag Skiff - Arne Hasle Alleen voor hele lichte roeiers of jeugd
3 Friso 1x 80 Friso Skiff - - Lek. Te gebruiken voor re-entry oefening
4 Redbad 1x 80 Redbad Skiff ST2 Arne Hasle -
5 Carrot 1x 80 Carrot Skiff ST2 Hasle trainer -
6 Hiwi 1x 70 Hiwi Skiff ST2 Filippi -
7 Libelle 1x 75 Libelle Skiff ST2 Löwe -
8 Toerswel 1x 95 Toerswel Skiff ST2 Filippi oefen -
9 Finn 1x 90 Finn S3 - Glyn Locke -
10 Useless 1x 80 Useless S3 - VEB Yachtwerft Berlin -
11 Poppo 1x 105 Poppo S3 - Wintech 2011 -
12 Marijke Muoi 1x 75 Marijke Muoi S3 - Wintech 2016 -
13 Sort 1x 100 Sort S3 - Empacher privé in overleg met Ineke
14 Ielgoes 1x 85 Ielgoes W - Wintech 2012 Privé In overleg met Frans
15 Skries 1x 85 Skries W - Wintech Privé In overleg met Sieger
16 Earebarre 1x 75 Earebarre W - Filippi 2011 Privé In overleg met Albert
17 Wylde Swan 1x 85 Wylde Swan W - Wintech 2009 Privé In overleg met Joost
18 Nes 1x 85 Nes W - Empacher Privé In overleg met Jan-Bas
19 1x 105 - W - wintech 2016 Privé In overleg met Alex

 

Wherry

Nr. Naam Type Max. Gewicht Riemen Roei- vaardig- heid Stuur- vaardig- heid Type Bijzonderheden
20 Kemphaan W2* alle Kemphaan S1 ST1 Overnaads -

 

C2

Nr. Naam Type Max. Gewicht Riemen Roei- vaardig- heid Stuur- vaardig- heid Type Bijzonderheden
21 Kluut C2x alle Kluut S2 ST2 Busman -
22 Bernardina J C2* alle BJ S1 ST1 Wiersma -
23 Lytse Swan C2* alle Lytse Swan S2 ST2 Wiersma -
24 Albertina Nagtegaal B2x 80 Nagtegaal S2 ST2 Cambridge Racing Boats -
25 Dwaarsbongel C2+ alle B1 ST1 Baumgarten Boord

 

2x / 2-

Nr. Naam Type Max. Gewicht Riemen Roei- vaardig- heid Stuur- vaardig- heid Type Bijzonderheden
26 Dirk II 2x 75 Bestla/Irawold Skiff - Hasle -
27 Beroald 2x/2- 85 Beroald Skiff - VEB Yachtwerft Berlin boord riggers aanwezig
28 Irawold 2x 80 Irawold/Bestla S3 - VEB Yachtwerft Berlin -
29 Richold 2- 95 Richold B3 - VEB Yachtwerft Berlin -
30 Twa yn ien 2-/2x 80 Twa yn ien S3/B3 - Wintech Zie gebruiksregels op het bord
31 Bestla 2x 80 Bestla/Irawold Skiff - Hasle -
32 Nista 2x 80 Nista Skiff - Hasle -

 

C4

Nr. Naam Type Max. Gewicht Riemen Roei- vaardig- heid Stuur- vaardig- heid Type Bijzonderheden
33 Rokus C4+/C4* alle Rabenhaupt of Rokus (B) B1/S1 ST2 - -
34 Rabenhaupt C4* alle Rabenhaupt S1 ST2 Busman -
35 Wilster C4* alle Wilster S1 ST2 Wiersma -

 

4+/4-/4x/4*

Nr. Naam Type Max. Gewicht Riemen Roei- vaardig- heid Stuur- vaardig- heid Type Bijzonderheden
36 Loek 4* 80 Loek Skiff ST2 Janousek Boeg minimaal S3
37 Foekje 4*/4+ 75 Foekje Skiff ST2 Wintech Minimaal 2 S3 en 2 Skiff
38 Wytstirns 4+/4* 90 Wytstirns B2/Skiff ST2 Wintech Boeg minimaal B3 of S3
39 Ernst 4- 85 Concept2 B2 - Empacher Ongestuurd, boeg ST3
40 Abe 4x/4- 80 Abe Skiff/B2 ST2 Wintech Zie gebruiksregels op het bord
41 Roopoort 4+ 80 Totum B2 ST2 - -

 

8+

Nr. Naam Type Max. Gewicht Riemen Roei- vaardig- heid Stuur- vaardig- heid Type Bijzonderheden
42 Grutte Pier 8+ 85 Totum B2 ST3 VEB Yachtwerft Berlin -
43 De Fleanende Fries 8+ 85 Concept B2 ST3 Wintech Boeg minimaal B3 of S3
44 Aldgillis 8+ 80 Totum B2 ST3 Empacher -
 

ROEIVERENIGING

 
logo-blad-aengwirden-d-300-ppi

BEZOEKADRES

 

Wetterwille 50
8447 GC
Heerenveen

POSTADRES

 

Postbus 805
8440 AV
Heerenveen
Nederland

Kvk: 01085984

BEL

 

06 - 534 10 613
(Secretaris)


 

© 2018-2020 Roeivereniging Aengwirden
Powered by e-Captain.nl