Vier voorjaarclinics voor slechts €40  Meld je hier aan!

BESTUREN & COMMISSIES
BESTUREN & COMMISSIES

Op deze pagina vind je een overzicht van alle commissieleden en bestuurders. Hieonder een handig overzicht die linken naar de individuele commissies en besturen.

  • Commissies in oprichting

ONS VERENIGINGSBESTUUR
Het Verenigingsbestuur
gerrit-jan-de-wijn

Gerrit-Jan de Wijn

Voorzitter

rettizroov.[antispam].@rvaengwirden.nl

 

 

pompebled-pasfoto

Vera Groot Kormelinck

Secretaris

siraterces.[antispam].@rvaengwirden.nl

 

 

 

pompebled-pasfoto

Anders Kok

Penningmeester

retseemgninnep.[antispam].@rvaengwirden.nl

 

 

joost-bronswijk

Joost Bronswijk

Materiaalcommissaris

laairetam.[antispam].@rvaengwirden.nl

 

 

pompebled-pasfoto

Clara van der Geest

Wedstrijdcommissaris

neieor.[antispam].@rvaengwirden.nl

 

 


De Coachraad
De Coachraad

Vertrouwenscontactpersonen
Vertrouwenscontactpersonen

Roeivereniging Aengwirden wil een vereniging zijn waar iedereen zich echt thuis voelt. Dat betekent dat we met elkaar binnen de vereniging er alles aan moeten doen om zaken zoals treiteren en pesten, agressie en geweld, discriminatie, seksuele intimidatie en andere ongewenste omgangsvormen zoveel als mogelijk moeten voorkomen. Ongewenst gedrag komt overal voor en kán dus – helaas – ook binnen onze vereniging voorkomen. 

Wat voor de één misschien een grapje is, kan voor de ander een ongewenste omgangsvorm zijn. Het is in de praktijk niet altijd even gemakkelijk om dit ter sprake te brengen of er wat aan te doen. Daarom is het goed om bij een persoon terecht te kunnen, die niets doorvertelt en die een geheimhoudingsplicht heeft.

Als jij graag met iemand erover wilt praten, neem dan contact met een van de twee vertrouwens contactpersonen van Aengwirden op. Die gaat samen met jou op zoek naar een oplossing. Komen jullie er samen niet uit, dan gaat die contactpersoon in overleg met jou, verder kijken wat er aan valt te doen. 

Blijf niet met je vragen of gevoelens rondlopen, neem gerust contact op!

Los van de vereniging heeft de roeibond heeft ook een vertrouwenscontactpersoon:

  • Pieta van Dishoeck

Zij is te bereiken via pcv.[antispam].@knrb.nl of telefonisch buiten werktijd: 0624634822. Bij afwezigheid van Pieta of spoed kan ook gebeld worden op 0900–2025590 (vertrouwenspunt voor de sport)

2020-profielfoto

Lysbeth de Boer

6080reobedhtebsyl.[antispam].@gmail.com

06 - 1635 5973

 

Naast de vertrouwenscontactpersoon (VCP) van Roeivereniging Aengwirden kan er (ook) een beroep gedaan worden op de VCP van de KNRB, zie voor meer informatie www.knrb.nl
Bij afwezigheid of bij spoed kan ook gebeld worden met het Vertrouwenscontactpunt Sport op 0900-2025590, zie ook www.nocnsf.nl/vertrouwenspuntsport.

De VCP is beschikbaar voor iedereen, sporter, bezoeker, vrijwilliger, bestuurslid etc… Iedereen die bij RV Aengwirden misstanden tussen personen en /of ongewenst gedrag signaleert of hinder van ondervindt, kan dit met de VCP bespreken.

Taken en procedure van de VCP bij RV Aengwirden zijn gebaseerd op de richtlijnen van de NOCNSF en de KNRB:

  • verzorgen van eerste opvang/aanspreekpunt
  • doorverwijzen
  • preventie activiteiten

Zie voor meer informatie:

functieprofiel vertrouwenscontactpersoon vcp

protocol sociaal veilige sportomgeving tbv seksuele intimidatie

sybren-rijpkema

Sybren Rijpkema

amekpjir.bs.[antispam].@gmail.com

0513-631778 / 06- 51815201

 


De Instructiecommissie
De Instructiecommissie

De Materiaalcommissie
De Materiaalcommissie
jur-hofsteenge

Jur Hofsteenge

eissimmoclaairetam.[antispam].@rvaengwirden.nl

 

Mijn naam is Jur Hofsteenge. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als projectmanager bij Enexis Netbeheer. Ik houd me daar bezig met de inpassing van duurzame energie in onze netten. Vanaf 2011 ben ik lid van deze mooie roeivereniging. Op de zaterdagen stap ik met mijn ploeggenoten in een gestuurde 4 om mijn roeiskills aan te scherpen. Het kan altijd beter. Als lid van de materiaalcommissie verleen ik hand en spandiensten en ondersteun de materiaalcommissaris bij het nemen van beslissingen over onze vloot.

pompebled-pasfoto

Theo Warmerdam

eissimmoclaairetam.[antispam].@rvaengwirden.nl

 

Ik ben lid geworden van r.v. Aengwirden op het moment dat de bouw van de huidige loods ging beginnen en dankzij Rokus en Sybren kon ik tijdens de bouw voor mijn trainingen gebruik maken van de Redbad.  Na de bouw, toen de nog overwegend houten vloot weer uit schuren en garages in de regio Heerenveen overgebracht was naar Aengwirden, zou ik met een maatje gaan roeien in de Albert Nagtegaal. Helaas was het niet mogelijk hierin een enigszins normale haal te maken; de riggers bleken “gekruist” gemonteerd te zijn. Mijn werkzaamheden om een en ander te corrigeren werden opgemerkt door enkele bestuursleden en ’s avonds kreeg ik prompt een telefoontje of ik materiaalcommissaris wilde worden….. Na enige aarzeling en overleg heb ik hierin toegestemd. Inmiddels staat mijn derde opvolger aan het roer van de MatCom en ben ik nog steeds beschikbaar voor klusjes en hand-en-span-diensten aan de vloot.

op-zoek-naar-jou

Word commissielid!

 

 

Naast roeiende leden zorgen onze vrijwilligers voor een geoliede clubervaring. Binnen onze roeivereniging hebben wij zeer diverse commissies die altijd op zoek zijn naar jou! Wil je meer informatie of wil je je aanmelden voor de materiaalcommissie? Stuur dan een mailtje naar:

 

eissimmoclaairetam.[antispam].@rvaengwirden.nl


De botenwagencommissie
De botenwagencommissie

Over het gebruik van de botenwagen

Het is belangrijk (een eis) om tijdig contact op te nemen met Jur voordat je de botenwagen gaat gebruiken. Jur beheert de sleutel en papieren en zonder zijn toestemming wordt de botenwagen niet uitgeleend.

Om de botenwagen te kunnen trekken is een auto met een trekgewicht van minimaal 1300 kg noodzakelijk. Ervaring leert ook dat de auto een vermogen van minimaal 120 pk moet hebben. Houd er rekening mee dat het brandstofverbruik erg hoog is als gevolg van de grote luchtweerstand van de wagen, gooi je tank vol!

De botenwagen mag worden getrokken met rijbewijs B, maar rijbewijs BE en ruime ervaring met het rijden van aanhangers is zeer gewenst. Mocht je, ondanks je ruime ervaring, per ongeluk schade hebben veroorzaakt meld dit dan gelijk bij Jur, bij voorkeur via een e-mail inclusief foto's van de schade.

Andere roeiverengingen wordt de gelegenheid geboden om boten te transporteren naar evenementen als dit past binnen de route en planning van RV Aengwirden. Zie voor het volledige gebruiksreglement en tarieven het Botenwagenreglement (link noemen naar document?)

jur-hofsteenge

Jur Hofsteenge

eissimmocnegawnetob.[antispam].@rvaengwirden.nl

 

Mijn naam is Jur Hofsteenge. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als projectmanager in de energiesector met als focus de ontwikkeling van duurzame energie. Vanaf 2011 ben ik lid van deze mooie roeivereniging. Op de zaterdagen stap ik met mijn ploeggenoten in een gestuurde 4 om mijn roeiskills aan te scherpen. Gedurende de zomermaanden stap is ’s avonds graag in een skiff. Als lid van de materiaalcommissie verleen ik hand en spandiensten en ondersteun de materiaalcommissaris bij het nemen van beslissingen over onze vloot.


Coördinator Sturen
Coördinator Sturen
pompebled-pasfoto

Irene Hamburger

neruts.[antispam].@rvaengwirden.nl

 

 

op-zoek-naar-jou

Word commissielid!

 

 

Naast roeiende leden zorgen onze vrijwilligers voor een geoliede clubervaring. Binnen onze roeivereniging hebben wij zeer diverse commissies die altijd op zoek zijn naar jou! Wil je meer informatie of wil je de coördinator sturen ondersteunen? Stuur dan een mailtje naar:

 

neruts.[antispam].@rvaengwirden.nl


De Roeiproefcommissie
De Roeiproefcommissie

De Terreincommissie
De Terreincommissie
pompebled-pasfoto

Imke Blaauw

eissimmocnierret.[antispam].@rvaengwirden.nl

 

Ik roei ongeveer 8 jaar, waarmee ik begonnen ben via een open dag. Ik kon hier goed m'n energie kwijt na een scheiding. Gezien ik graag bezig ben met m'n handen heb de tuinwerkzaamheden opgepakt. 

De laatste tijd hebben we een app groepje "terrein baasjes", samen met Eduard H. en Johannes Z. Ik maai regelmatig afwisselend met J.Z. en ik hou m'n aangelegde strook natuurlijke tuin bij. Johannes doet ook de "takkenbende", na b.v. n stormschade. Daarnaast helpen we Hans met bootklusjes. J.Z. doet ook technische klussen.

Bij m'n roeistart ontstond er een leuke groep waarmee we in de B.J. vaak op zondag een koffiestop roeiden naar de Deelen. Helaas is deze groep tot m'n spijt uit elkaar gevallen.
Verder roei ik ook in Sneek bij de Geeuw, waar ik extra geniet v h roeiwater. Deze groep is n restant v e combigroep met de Geeuw, waarmee wij n aantal jaren terug op de Donau hebben geroeid.

Bij roeivereniging Aengwirden heb ik ook ervaring opgedaan als boordroeier, maar kwam erachter dat ik geen wedstrijden ambieer, maar toch echt n toerroeier ben. Ik heb ook de skiff papieren, skiffen wil ik graag weer 's oppakken.

op-zoek-naar-jou

Word commissielid!

 

 

Naast roeiende leden zorgen onze vrijwilligers voor een geoliede clubervaring. Binnen onze roeivereniging hebben wij zeer diverse commissies die altijd op zoek zijn naar jou! Wil je meer informatie of wil je je aanmelden voor de terreincommissie? Stuur dan een mailtje naar:

 

eissimmocnierret.[antispam].@rvaengwirden.nl


De Toercommissie
De Toercommissie
op-zoek-naar-jou

Word commissielid!

 

 

Naast roeiende leden zorgen onze vrijwilligers voor een geoliede clubervaring. Binnen onze roeivereniging hebben wij zeer diverse commissies die altijd op zoek zijn naar jou! Wil je meer informatie of wil je je aanmelden voor de toercommissie? Stuur dan een mailtje naar:

 

eissimmocreot.[antispam].@rvaengwirden.nl


Clubcommissie
Clubhuiscommissie

Taken van de Clubhuiscommissie:

  • regelt de schoonmaakbeurten en draagt zorg voor de schoonmaakmaterialen en de verbanddozen.
  • houdt zich bezig met de inrichting en het op orde houden van het clubhuis.
  • ondersteunt het bestuur met activiteiten en kan zelf activiteiten ontplooien.
pompebled-pasfoto

Jetty Meijer

eissimmocsiuhbulc.[antispam].@rvaengwirden.nl

 

Aengwirden is een roeivereniging waar ik in 2006 warm ben ontvangen. Een knusse gezellige vereniging met wedstrijdambitie. Ik heb de nodige spannende wedstrijden geroeid en de gezelligheid neemt alleen maar toe door het groter wordende aantal leden vergeleken bij ruim 10 jaar geleden.

De leden van de vereniging werken nog steeds met man en macht aan het verbeteren van de voorzieningen van het in 1999 opgerichte Aengwirden. Sinds 2 jaar hebben wij een clubgebouw wat in de basis goed is maar nog niet sfeervol is ingericht.  Voor mij is het een leuke uitdaging om het samen met andere leden de aankleding te verzorgen zodat je er wel wil blijven wonen, bij wijze van spreken.

gerrit-jan-de-wijn

Gerrit-Jan de Wijn

eissimmocsiuhbulc.[antispam].@rvaengwirden.nl

 

Het clubhuis van onze vereniging staat op een mooi plekje aan het Hearrenfeenster Kanaal. Ik ben nauw betrokken bij de inrichting en aankleding van het gebouw en vind het belangrijk dat leden zich naast het roeien ook inzetten voor de vereniging. Bovendien is het goed om na een tocht, instructie of het behalen van een vaardigheidsproef samen nog een kopje koffie “met” te nuttigen en wat na te praten .

pompebled-pasfoto

Janneke Stam

eissimmocsiuhbulc.[antispam].@rvaengwirden.nl

 

Ik ben Janneke Stam. Sinds zomer 2016 lid van de RV Aengwirden. Na ‘bedenktijd’ in de vorm van 4 instructielessen heb ik de stap gewaagd, er viel en valt nog veel te leren! 
Naast het roeiend lid ben ik ook nog eens lid van de Clubhuis commissie geworden. Een enthousiaste groep mensen die zich bezig houdt met het je thuis voelen binnen deze vereniging. Dat is wat mij betreft gelukt!!

pompebled-pasfoto

Urseline Verweijen-van Vliet

eissimmocsiuhbulc.[antispam].@rvaengwirden.nl

 

 

op-zoek-naar-jou

Word commissielid!

 

 

Naast roeiende leden zorgen onze vrijwilligers voor een geoliede clubervaring. Binnen onze roeivereniging hebben wij zeer diverse commissies die altijd op zoek zijn naar jou! Wil je meer informatie of wil je je aanmelden voor de clubhuiscommissie? Stuur dan een mailtje naar:

 

eissimmocsiuhbulc.[antispam].@rvaengwirden.nl


IT-Commissie (in oprichting)
IT-Commissie (in oprichting)
op-zoek-naar-jou

Word commissielid!

 

 

Naast roeiende leden zorgen onze vrijwilligers voor een geoliede clubervaring. Binnen onze roeivereniging hebben wij zeer diverse commissies die altijd op zoek zijn naar jou! Wil je meer informatie of wil je je aanmelden voor de itcommissie? Stuur dan een mailtje naar:

 

eissimmocti.[antispam].@rvaengwirden.nl


Krascommissie (in oprichting)
Krascommissie (in oprichting)
op-zoek-naar-jou

Word commissielid!

 

 

Naast roeiende leden zorgen onze vrijwilligers voor een geoliede clubervaring. Binnen onze roeivereniging hebben wij zeer diverse commissies die altijd op zoek zijn naar jou! Wil je meer informatie of wil je je aanmelden voor de krascommissie? Stuur dan een mailtje naar:

 

eissimmocsark.[antispam].@rvaengwirden.nl

 

ROEIVERENIGING

 
logo-blad-aengwirden-d-300-ppi

BEZOEKADRES

 

Wetterwille 50
8447 GC
Heerenveen

POSTADRES

 

Postbus 805
8440 AV
Heerenveen
Nederland

Kvk: 01085984

BEL

 

06 - 27480222
(Secretaris)


 

© 2018-2021 Roeivereniging Aengwirden
Powered by e-Captain.nl