Vier voorjaarclinics voor slechts €40  Meld je hier aan!


Coronaprotocol

laatste update: 12-5-2020

VERENIGINGSPROTOCOL Covid-19 RV Aengwirden versie 1.0

Inleiding
Vanaf 13 maart 2020 was het verboden sportinrichtingen open te stellen. Op grond van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Fryslân van 9 mei 2020 mogen inrichtingen welke georganiseerd en begeleid buiten sporten of bewegen door personen tot en met 18 jaar en buiten sporten en bewegen voor personen ouder van dan 18 jaar mogelijk maakt, weer geopend worden, mits de beheerder maatregelen heeft getroffen zodat te allen tijde ten minste 1,5 meter afstand houden tot de dichtstbijzijnde persoon en de gemeenschappelijke was- douchevoorzieningen gesloten houdt. Ook kantines moeten gesloten blijven.

Dit protocol en het handelen conform dit protocol en bijbehorende regels door de leden is een eerste stap om terug te keren tot de normale toestand. Dit protocol is opgesteld met mede met behulp van het Protocol voor de roeisport van de KNRB.

Toegang tot de vereniging
In verband met de 1.5 m maatregel is alleen roeien op beperkte schaal toegestaan. Andere activiteiten zijn nog niet toegestaan. Roeiers hebben alleen toegang tot de loods waar de boten liggen. Alle andere ruimtes zijn gesloten (uitgezonderd de toiletvoorzieningen). Daarom is er alleen toegang voor leden die een boot hebben afgeschreven en voor leden in functie.

Beperking t.a.v. het gebruik van de boten
Door de 1,5 m maatregel kan er alleen in een één-persoons boot geroeid worden (skiff/C1), met één uitzondering: leden die tot dezelfde huishouding horen kunnen wel samen roeien in een meer-persoons boot. (2x/2-).

Capaciteit
De lengte van het vlot beperkt het aantal boten dat tegelijkertijd kan afvaren. Er kunnen 2 boten tegelijkertijd aan het vlot liggen. Bij het uitbrengen van de boten kunnen er niet meerdere boten tegelijkertijd in - of uitgebracht worden vanuit hetzelfde looppad tussen de boten. Per tijdseenheid kunnen maximaal 4 boten worden uitgebracht. Bij het aanleggen van de boot aan het vlot moet er voldoende ruimte zijn. Liggen er 2 boten aan het vlot, dan moet er op het water gewacht worden. Bij het uitbrengen en naar binnen brengen van een boot moet nauwlettend de 1,5 m maatregel in acht worden genomen. Per looppad kunnen maximaal 2 mensen zich daar inophouden.

Afschrijven van boten
De kantine is gesloten en het afschrijven van een boot vindt online (thuis) plaats. Als er 2 boten op dezelfde tijd zijn gereserveerd, kan er geen 3e boot worden gereserveerd op die tijd. Ook privéboten dienen afgeschreven te worden en hiervoor gelden dezelfde regels.

Het eerder ingesteld vaarverbod zal worden aangepast en blijft van toepassing op grotere nummers.

Hygiëne.
De kleedkamers en doucheruimtes zijn gesloten. Omkleden en douchen moet daarom elders plaatsvinden. Raak zo weinig mogelijk spullen van andere roeiers aan.

Het bestuur zorgt voor een schoonmaakrooster.

Regels

Bij het protocol horen ook een aantal regels. Deze zijn te vinden in bijlage 1.

Handhaving en evaluatie
Het bestuur inspecteert regelmatig de loods en het terrein om te zien of alles nog in orde is. Volg de aanwijzigingen van het bestuur op. Vanwege de ernst van de zaak zullen roeiers elkaar aan moeten spreken op gevaar, onderschattend en afwijkend gedrag.

Door overheden kan hier ook gehandhaafd worden.

Communicatie en update van het protocol.
Het protocol zal geplaatst worden op de website, op https://www.rvaengwirden.nl/coronaprotocol.Daarnaast zal het protocol per e-mail worden gedeeld. Tussentijdse wijzigingen worden bekend gemaakt op de homepage van de website en per e-mail. De versie op de website is leidend.

Het bestuur zal overgaan tot wijziging van dit protocol mocht er een update komen van de regels. Opmerkingen en vragen over het protocol kunnen worden gericht aan de secretaris via siraterces.[antispam].@rvaengwirden.nl


Heerenveen 12 mei 2020,

 

Bijlage 1 Regels

1.     Algemene regels

 • Houd 1,5 meter afstand.
 • Het terrein is alleen toegankelijk voor roeiers en mensen met een functie.
 • Alle (prive) boten dienen vooraf ingeschreven te zijn.
 • Kom zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de sportaccommodatie, bijvoorbeeld te voet, met de fiets of eigen auto en reis alleen of met iemand uit eigen huishouden.
 • Was voorafgaand aan en na de training je handen met zeep, minimaal 60 seconden.
 • Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C°) en blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten.
 • Houd je aan de bekende “Corona-richtlijnen” maar houdt er wel rekening mee dat bij sporten verspreiding van het virus verder kan reiken.
 • Ga voorafgaand de training thuis naar het toilet. Als je onverhoopt toch van het toilet gebruik moet maken dienen de deurklink, doorspoelknop en toiletbril meteen schoongemaakt te worden met de daarvoor aanwezige middelen.
 • Mocht de zeep of ontsmettingsmiddel op zijn, breng hiervan het bestuur op de hoogte.
 • Volg de markeringen en aanwijzingen.
 • Verlaat direct na het sporten de accommodatie¹.

¹ overige functies zoals boten/gebouwonderhoud blijven mogelijk met in inachtname van de overige regels, mits overlegd met het bestuur.

2.     Regels voor roeien

 • Er mag alleen gebruik gemaakt worden van een skiff danwel C1.
 • Leden uit hetzelfde huishouden mogen gebruik maken van dubbeltwee danwel tweezonder.

Voor het roeien

Materiaal (zoals de boot, riemen als de loods) kan een bron van besmetting zijn:

 • Ontsmet de handles van de riemen, het zitvlak van het bankje, overslag en het voetenboord.
 • Til de boot zodanig dat ook hierbij de 1,5 meter wordt aangehouden.
 • Maximaal 2 personen tegelijkertijd per looppad
 • Maximaal  3 personen op het vlot.

Na het roeien

 • Til de boot wederom zodanig dat ook hierbij de 1,5 meter wordt aangehouden.
 • Spoel de boot goed af en zorg dat deze goed schoon is.
 • Doe eventueel nabespreken buiten en hanteer hierbij ook de afstandeisen.
 • Zorg bij afsluiten van de loods dat de contactpunten goed schoon is.

Instructeurs/coaches

Ook coachfietsen en hulpmiddelen kunnen een besmettingsbron zijn. Geef daarnaast het goede voorbeeld en let op de roeiers.

 • Gebruik bij voorkeur je eigen fiets en uitrustig.
 • Bij gebruik van de coachfietsen/megafoon ontsmet vooraf de handvaten/zadel.
 • Houd bij het coachen voldoende afstand van omstanders en roeiers.
 

ROEIVERENIGING

 
logo-blad-aengwirden-d-300-ppi

BEZOEKADRES

 

Wetterwille 50
8447 GC
Heerenveen

POSTADRES

 

Postbus 805
8440 AV
Heerenveen
Nederland

Kvk: 01085984

BEL

 

06 - 534 10 613
(Secretaris)


 

© 2018-2020 Roeivereniging Aengwirden
Powered by e-Captain.nl