Vier voorjaarclinics voor slechts €40  Meld je hier aan!


Coronaprotocol

laatste update: 2-7-2020

VERENIGINGSPROTOCOL Covid-19 RV Aengwirden versie 2.0

Inleiding.
Vanaf 13 maart 2020 was het verboden sportinrichtingen open te stellen. Na een gedeeltelijke openstelling mag per 1 juli 2020, als de 1,5 meter de gewone sportbeoefening in de weg staat, de 1,5 meter afstand tijdelijk losgelaten worden. Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en in de kantines. Dit protocol en het handelen conform dit protocol en bijbehorende regels door de leden is een volgende stap om terug te keren tot de normale toestand. Dit protocol is opgesteld mede met behulp van het Protocol voor de roeisport van de KNRB en op basis van de  noodverordening van de Veiligheidsregio Fryslan.

Toegang tot de vereniging.
In verband met de 1.5 m maatregel, buiten de boot, is het roeien voor senioren in ploegen weer toegestaan. Wel beperken wij het aantal mensen wat tegelijkertijd op het terrein aanwezig mogen zijn. De kantine en kleedkamers zullen weer geopend worden, met een beperking van het aantal mensen wat hier tegelijkertijd aanwezig mag zijn.

Gedrag sporters en coaches.
• 
Sporters en coaches nemen de algemene gedragsregels en dit protocol in acht en spreken elkaar
daarop aan.
• De 1,5 meter regel is voor senioren onverkort van kracht behalve bij het in- en
uitbrengen van de meerpersoonsboten en bij de training (op het water) in deze
boten. (Zie ook gebruik terrein).
• De KNRB adviseert zo veel mogelijk in vaste ploegen/teams te roeien en om
stuurlieden mondkapjes te laten dragen.
• Ploegen en teams zijn zelf verantwoordelijkheid voor de samenstelling waarin zij
roeien en houden de samenstelling per genoten outing bij.
• Stuurlieden kunnen gebruik maken van mondkapjes al naar gelang de uitkomst
van onderlinge afstemming hierover in de ploeg/het team.
• Schreeuwen is niet toegestaan, gebruik een megafoon.
• Doe nabesprekingen buiten, op voldoende afstand van elkaar en andere leden.
• Mochten er ontsmettingsmiddelen op zijn, breng hier het bestuur van op de hoogte.
• Volg de aanwijzingen en markeringen.

Hygiëne
De volgende maatregelen gelden:
• in de toiletten zijn water en zeep beschikbaar;
• na gebruik dient het toilet gereinigd worden;
• roeiers maken voor de training hun handen schoon met water en zeep bij de
kraan bij het clubgebouw;
• roeiers maken voor en na gebruik van de riemen de handles, het bankje, overslag en voetenboord schoon met water en zeep;
• Roeiers maken na de training hun handen schoon met water en zeep.

Beperking t.a.v. het gebruik van de boten.
De beperking van het gebruik van een deel van de vloot van de vereniging vervalt. Het is weer mogelijk om alle boten te gebruiken. Wel zal er een beperking zijn in het aantal boten tegelijkertijd (zie capaciteit).

Capaciteit.
Vanwege beperking dat voor en na de training nog 1,5 meter afstand dient te worden aangehouden. Zal het aantal boten wat tegelijkertijd in - of uitgebracht kan worden beperkt blijven. Per tijdseenheid van 15 minuten kunnen maximaal 2 boten worden uitgebracht.
Bij het aanleggen van de boot aan het vlot moet er voldoende ruimte zijn. Liggen er 2 boten
aan het vlot, dan moet er op het water gewacht worden.
Buiten het uit en naar binnen brengen van een boot moet nauwlettend de 1,5 m aangehouden worden, ook tot andere leden buiten de ploeg. Per looppad kan maximaal 1 boot tegelijk in danwel uitgebracht worden.

Afschrijven van boten
Het afschrijven van een boot vindt online (thuis) plaats. Als er 2 boten op dezelfde tijd zijn gereserveerd, kan er geen 3e boot worden gereserveerd op die tijd. Ook privéboten dienen afgeschreven te worden en hiervoor gelden dezelfde regels.

Gebruik Terrein

Het terrein is alleen toegankelijk voor roeiers en mensen met een functie. Senioren houden onderling 1,5 meter afstand aan, uitgezonderd junioren tot en met 17 jaar.

Voor leden met een handicap geldt dat deze geen 1,5 meter afstand hoeven houden tot hun begeleiders.

Kleedruimten, douches en toiletten
De kleedkamers en doucheruimtes zijn geopend. Omkleden en douchen is mogelijk.
• de kleedkamers zijn toegankelijk voor maximaal 4 personen tegelijkertijd.
• In de doucheruimte zijn alleen de uiterste douche links en rechts te gebruiken.
• de toiletten zijn bruikbaar, maar dienen na gebruik gereinigd te worden.

 

Gebruik kantine en tuintafels buiten

Voor het binnentreden desinfecteert een ieder zijn handen.
• Er zijn 6 zitplaatsen in de kantine.
• Laat stoelen en tafels op hun plaats staan.
• Als alle stoelen en krukken bezet zijn is de maximumcapaciteit bereikt. Naast deze zitplaatsen is het toegestaan koffie/thee te zetten om buiten te consumeren.
• Aan de tuintafels buiten geldt dat leden, net als op het terrein en kantine, onderling 1,5 meter afstand dienen aan te houden.

Handhaving en evaluatie
Het bestuur inspecteert regelmatig de loods en het terrein om te zien of alles nog in orde is. Volg de aanwijzingen van het bestuur op. Vanwege de ernst van de zaak zullen roeiers elkaar aan moeten spreken op gevaar, onderschattend en afwijkend gedrag.
Door overheden kan hier ook op gehandhaafd worden.

Communicatie en update van het protocol.
Het protocol zal geplaatst worden op de website, op https://www.rvaengwirden.nl/coronaprotocolDaarnaast zal het protocol per e-mail worden gedeeld. Tussentijdse wijzigingen worden bekend gemaakt op de homepage van de website en per e-mail. De versie op de website is leidend. Deze versie van het protocol treedt in werking vanaf 2 juli 2020.

Het bestuur zal overgaan tot wijziging van dit protocol mocht er een update komen van de regels. Opmerkingen en vragen over het protocol kunnen worden gericht aan de secretaris via secretaris@rvaengwirden.nl


Heerenveen, 1 juli 2020

 

 

ROEIVERENIGING

 
logo-blad-aengwirden-d-300-ppi

BEZOEKADRES

 

Wetterwille 50
8447 GC
Heerenveen

POSTADRES

 

Postbus 805
8440 AV
Heerenveen
Nederland

Kvk: 01085984

BEL

 

06 - 534 10 613
(Secretaris)


 

© 2018-2020 Roeivereniging Aengwirden
Powered by e-Captain.nl