Welkom bij roeivereniging Aengwirden

Vereniging

De ligging van de vereniging is dusdanig dat er vrijwel altijd geroeid kan worden. De locatie heeft een grote botenloods en een gezellig clubgebouw.
Roeivereniging Aengwirden telt tegen de 100 leden. Door de leden wordt regelmatig deelgenomen aan wedstrijden en toertochten.
De toercommissie organiseert een aantal keer per jaar een toertocht.