Vereniging

Op initiatief van Rokus Greebe wordt op 1 september 1999 de Roeivereniging Aengwirden opgericht.Er is in 2008 een nieuwe botenloods gerealiseerd. De officiële opening van deze botenloods vindt plaats op 9 mei 2000. Tegenwoordig telt Aengwirden circa 70 leden. Er zijn leden die toerroeien en daarnaast zijn er ploegen die intensief trainen voor deelname aan wedstrijden. Ieder jaar verschijnen verschillende teams aan de start bij landelijke en regionale wedstrijden.

In het voorjaar vindt de introductie voor nieuwe leden plaats. het is de bedoeling dat ze 4 proeflessenkrijgen voor €40. Als ze het een leuke sport vinden worden ze officieel lid en gaan ze oefenen voor het eerste examen. De bedoeling is dat ze in het eerste jaar minimaal hun sculldiploma1 halen en het stuurexamen 1, zodat ze zelf met een groepje kunnen gaan roeien.

Er wordt op verschillende momenten van de week geroeid. Ploegen spreken met elkaar af op welke momenten  de roeiers kunnen en prikken dan een datum en tijd.

Een centraal moment is altijd de zondagmorgen. Rond 9.00 zijn er altijd enige wedstrijdploegen op het water te vinden.

Maar de zondagmorgen  is ook een inloopochtend voor toerroeiers. Naar gelang het aantal belangstellenden trekt men er met één of meer boten op uit, meestal met een mand met koffie en koek om ergens onderweg ( de Deelen) te gaan koffiedrinken.

Hoewel we geen kantine hebben en er geen elektriciteit is, is het moment van koffiedrinken na het roeien altijd erg gezellig. We nemen koffie en koek mee en zitten als het even kan buiten aan de picknicktafels te koffiedrinken.

 

Het eerste weekend van september is vieren we de verjaardag van Aengwirden. Bij een lustrum wordt er flink uitgepakt en bij de tussenliggende jaren organiseren we een borrel of een barbeque.

In januari is het ( zeker in een periode van zware ijsgang) leuk elkaar weer te ontmoeten tijdens de Nieuwjaarsborrel.

In juni wordt traditioneel de Midzomernachttocht georganiseerd, waarbij we met zoveel mogelijk mensen naar Akkrum of De Ulesprong roeien. Een mooi gezicht als de boten op het water zijn met lichtjes op de voor- en achterplecht