Welkom bij roeivereniging Aengwirden

Toewijzing boten

Botentoewijzing roeivereniging Aengwirden
Voor verzoeken kun je terecht bij de commissaris roeien. Het reglement wordt momenteel herzien.

Dit reglement is van toepassing op de toewijzing van verenigingsboten ten behoeve van het trainen voor, en deelnemen aan wedstrijden.

Ploegen die een of meer wedstrijden willen gaan roeien kunnen een verzoek bij de coachraad neerleggen om een boot voor de wedstrijd(en) toegewezen te krijgen.

In het verzoek moet staan:

 • de namen van de roeiers en de coach;
 • de wedstrijd(en) die men wil gaan roeien en in welke categorie;
 • welke boot men bij voorkeur wil hebben en welke als tweede keus;
 • trainingsfrequentie;
 • tijd die men bij benadering denkt te gaan roeien op de wedstrijd en verwachte plaats in het wedstrijdveld;
 • resultaten die vorige jaren met dezelfde ploeg zijn behaald.

Vervolgens besluit de coachraad over het verzoek en wijst een boot toe, met de volgende opmerkingen:

 • De boot wordt toegewezen voor de wedstrijd: al dan niet te delen met een op die dag ook andere startende ploeg van Aengwirden.

Ook staat in het besluit:

 • of de ploeg tijdens de trainingsperiode het alleenrecht heeft over de boot;
 • dan wel de boot tijdens de trainingsperiode moet delen met een andere wedstrijdploeg;
 • dan wel de boot tijdens  de trainingsperiode moet delen met de gehele vereniging en gewoon moet inschrijven per training;
 • of de ploeg de boot gedurende enkele maanden van te voren kan inschrijven voor de trainingen, en dus voorrang heeft bij de inschrijving
 • In de loods wordt vervolgens bij het botenoverzicht een overzicht gehangen van de toegewezen boten.

Criteria voor toewijzing zijn:

 1. vaststellen of de roeivaardigheid van de ploeg voldoende is voor het aangevraagde materiaal;
 2. inschatting van de coachraad dat de ploeg aansluiting heeft bij het wedstrijdveld waarin de ploeg deelneemt;
 3. bij aanvraag van meerdere ploegen voor hetzelfde wedstrijdveld/wedstrijddag, krijgt de snelste ploeg de snelste boot toegewezen, hiertoe kan de ploegen gevraagd worden om beide een tijdrace voor de vereniging te roeien, of kijkt de coachraad naar eerdere wedstrijdresultaten van de ploegen.

Bij afwijzing van een aanvraag deelt de coachraad dit beargumenteerd mee aan de coach en/of roeiers en overlegt over eventuele alternatieven, zoals bijvoorbeeld een andere dan de aangevraagde wedstrijd, of geeft advies hoe het gewenste niveau te behalen om een volgende keer wel een toewijzing te krijgen.

Indien een ploeg het niet eens is met de beslissing van de coachraad dan kan zij in gemotiveerd beroep gaan bij het bestuur. Het bestuur hoort vervolgens de ploeg en de coachraad en neemt een definitieve beslissing.

tijdstip van aanvraag en besluit

Aanvragen moeten uiterlijk worden gedaan op de volgende data:

 • voor wedstrijden tussen 1oktober t/m de head: opgave voor 1 oktober
 • voor wedstrijden na head t/m 1juli: opgave in 3 weken na de head

Bij latere aanvraag dan op deze data, herneemt de coachraad geen al genomen besluiten over toewijzing. Een snellere ploeg kan dan genoegen moeten nemen met een langzamere boot.