Welkom bij roeivereniging Aengwirden

Geschiedenis

De ontstaansgeschiedenis van RV Aengwirden

 

Korte geschiedenis

1  September 1999 is Roeivereniging Aengwirden officieel opgericht.

Aanvankelijk  was de vereniging gehuisvest in de jachthaven”De Welle”, waar een uiterst eenvoudig vlotje diende als vertrek en aankomst plaats voor de eerste boten.

Later werd het terrein, de punt van het schiereiland, tussen het Nieuwe Heerenveense Kanaal en de industrie haven geschikt bevonden en door de gemeente Heerenveen ter beschikking gesteld.

Hier werd een botenloods gebouwd waar alle geschonken en gekochte boten een onderdak vonden. Van kantine, kleedkamer, douches en toiletten was toen nog geen sprake.

De initiatiefnemer hiervan was Rokus Greebe, die gedurende zijn studententijd bij Aegir geroeid heeft en bij wie de behoefte aan roeien bij een vereniging in de buurt altijd is gebleven. Aangezien er geen roeivereniging in de directe omgeving was, heeft hij toen besloten er zelf één op te richten.

Dat het heel wat voeten in de aarde heeft gehad, moge blijken uit onderstaande korte citaten/informatie uit brieven van Rokus naar derden.

-augustus 99: Rokus tracht de toenmalige directeur van ziekenhuis De Tjongerschans te interesseren voor het “bedrijfs- roeien” en uit dien verstande een boot aan te schaffen voor de vereniging, die te gebruiken is voor het personeel. In ruil worden lessen aangeboden.

-december 99: Rokus verzoekt de KNRB als sinterklaascadeau een toilet, een septictank en  wat buizen etc.aan de nieuwe vereniging te schenken.

-september 2003: Rokus en het toenmalige bestuur weten de RABOBANK te interesseren voor het HOOFDSPONSORSCHAP.

Als dank voor zijn grote inzet hebben de leden van de vereniging besloten de toegangsweg naar de roeiloods om te dopen in Het Greebepad ( was Wetterwille), tevens is er een houten c-vier omgedoopt tot de “Rokus”.

In 2008 is de eerste loods afgebroken en vervangen door een veel grotere. Ook is er een degelijk nieuw vlot gekomen.

In juni 2015 is het clubgebouw geopend. Hierdoor is een volwaardige lokatie ontstaan.