Welkom bij roeivereniging Aengwirden

Bestuur/commissies

Voorzitter:
Dick van der Velde
voorzitter@rvaengwirden.nl

Secretaris:
Wouter Bringmann
secretaris@rvaengwirden.nl

Penningmeester:
Hidde Hosper
penningmeester@rvaengwirden.nl

Materiaalcommissaris:
Hans Hofer
materiaal@rvaengwirden.nl

Commissaris Roeien
Josine Haspers
roeien@rvaengwirden.nl

Het bestuur wordt ondersteund door allerlei commissies.

Te weten:

Toercie: toerrvaengwirden@gmail.com
Irene Hamburger, Els Koning, Wouter Bringmann, Cathy Verhaagen, Pieter Vonk

Materiaalcie: Theo Warmerdam, Joost Bronswijk, Tette Liemburg, Michiel Oosterhagen, Jur Hofsteenge, Eduard Hamburger, Johannes Zijlstra
Terreincommissie: Imke Blaauw, Johannes Zijlstra
Gebouwcommissie: Urseline Verweijen, Jetty Meijer
Botenwagen: Jur Hofsteenge
Coachraad: Albert Sprokholt, Sybren Rypkema, Clara van der Geest
Instructie commissie: Clara van der Geest, Lysbeth de Boer
Coördinator sturen: Irene Hamburger
Roeiproefcommissie: Marieke van Drogenbroek, Tjeerd Mondria

 

Vertrouwenscontactpersoon (VCP): Lysbeth de Boer en Joost Bronswijk

Joost Bronswijk , bereikbaar via 0514-542544 of via e-mail bronswijk@me.com
Lysbeth de Boer, bereikbaar via 06-16355973 of via e-mail lysbethdeboer0806@gmail.com

Naast de VCP van RV Aengwirden kan er (ook) een beroep gedaan worden op de VCP van de KNRB, zie voor meer informatie www.knrb.nl
Bij afwezigheid of bij spoed kan ook gebeld worden met het Vertrouwenscontactpunt Sport op 0900-2025590, zie ook www.nocnsf.nl/vertrouwenspuntsport.

De VCP is beschikbaar voor iedereen, sporter, bezoeker, vrijwilliger, bestuurslid etc… Iedereen die bij RV Aengwirden misstanden tussen personen en /of ongewenst gedrag signaleert of hinder van ondervindt, kan dit met de VCP bespreken.

Taken en procedure van de VCP bij RV Aengwirden zijn gebaseerd op de richtlijnen van de NOCNSF en de KNRB:
-verzorgen van eerste opvang/aanspreekpunt
-doorverwijzen
-preventie activiteiten

Zie voor meer informatie:
functieprofiel vertrouwenscontactpersoon vcp
protocol sociaal veilige sportomgeving tbv seksuele intimidatie