Welkom bij roeivereniging Aengwirden

Roeiproeven

Wie een roeiproef wil doen kan contact opnemen met de commissaris roeien. In onderstaande documenten is de nodige informatie te vinden.

-Aengwirden instructiegids correcties p 38 september 2012

-Eisen roeiexamens RV Aengwirden (september 2012)

-Theorie Sturen 2

-Veel voorkomende stuurcommando